Karrebækstorp Skov
Jagt
Det kan være svært at gemme sig
Det kan være svært at gemme sig
Når man er helt rød i hovedet
Jægerens bedste ven
Jægerens bedste ven
Holder ikke altid tungen lige i munden

Jagt

Jagtreviret består af skovens samlede 90 ha. Der er en god fordeling af løv og nål, mange lysåbne arealer, samt halvanden kilometer kyststrækning med en stor strandmose og en mindre sø. Skovens terræn skråner let ned mod havet mod syd og er omkranset af marker til de øvrige tre verdenshjørner. Der er stor afstand til den næste skov.

Bestanden af råvildt er god og stabil, og af skaderne på træerne kan udledes, at der en sjælden gang i mellem også forekommer strejfende dåvildt. Jagtmulighederne omfatter desuden gråænder, snepper, ringduer, harer og fasaner, og en mindre rågekoloni har ligeledes indfundet sig i skoven.

Jagten udlejes på femårig kontrakt, og jagtlejer er ansvarlig for vildtudsætning og -pleje samt kontrol med skadevoldende vildt. Jagten er udlejet til det samme konsortium igennem flere generationer, og der føres ikke venteliste.

Skoven kan være lukket i tilfælde af jagt.

unsplash